فرم ها

با تکمیل فرم های زیر با محتوای متناسب با طرح تولیدی یا تجاری خود می توانید ابعاد آن را برای ما تشریح کرده و پس از مطالعه و بررسی نهایی در جلسات توجیهی از طرح خود دفاع کنید. برای تکمیل این فرم ها کارشناسان ارزیابی بازار و سرمایه گذاری ما به شما کمک خواهند کرد.

شرکت صنایع پیشرفته رضوی در تکاپوی شناخت و تحلیل فناوری‌های رو به رشد و برنامه‌ریزی برای انتقال دانش و کاربرد این فن‌آوری‌ها و تجاری‌سازی آن‌هاست.

ارتباط باما

آدرس: مشهد، بلوار توس، توس ۱۰، شرکت صنایع پیشرفته رضوی

تمامی حقوق متعلق به شرکت صنایع پیشرفته رضوی می باشد © کپی رایت ۱۴۰۰