Skip to content

مشارکت و سرمایه‌گذاری

تسهیل زیرساخت‌های سرمایه‏‌گذاری و شبکه‌سازی برای ارتباط بهتر اجزای زیست‌بوم دانش‌بنیان

واحد مشارکت و سرمایه‌گذاری

واحد سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در کنار سایر واحدهای شرکت صنایع پیشرفته رضوی در جهت کمک به توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان، از طریق استفاده از ابزار های مالی، اقتصادی وحقوقی، تدوین فرایند های ارزش‌گذاری دارایی‌های مشهود و نامشهود، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری  و همچنین ارتقای برندینگ و  توسعه بازار شرکت‌های مورد مشارکت در ساختار شرکت شکل گرفته و به  عنوان یکی از ارکان شرکت به دنبال شکل‌گیری آستان قدس رضوی به عنوان ” قطب حمایت از دانش بنیان‌ها در شرق کشور” است.

تامین منابع مالی اکوسیستم فناوری کشور و همچنین برندسازی محصولات داخلی تاکنون به دلایل بسیاری مورد غفلت واقع شده اما تاکید تولیت معزز آستان قدس رضوی بر توانمند سازی شرکت‌های دانش‌بنیان، ما را برآن داشته است که علاوه بر حمایت‌های مستقیم، همراهی سایر حامیان از حمایت‌های دولتی یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز در دستور کار قرار دهیم. تمرکز این واحد عمدتاً در تسهیل زیرساخت‌های سرمایه‏‌گذاری و شبکه‌سازی برای ارتباط بهتر اجزای زیست بوم دانش‌بنیان است.

سیاست‌های سرمایه‌گذاری

اصل ۱
اصل اول مشارکت

انسجام طرح و قابلیت اتکاء برای سرمایه‌گذاری در آن

اصل ۲
اصل دوم مشارکت

تخمین نرخ مناسب برای بازگشت سرمایه اختصاص پیدا کرده

اصل ۳
اصل سوم مشارکت

ارتباط دقیق با حوزه‌های مأموریتی تعریف شده برای شرکت

اصل ۴
اصل چهارم مشارکت

دارابودن نمونه ساخته شده موفق (TRL معادل ۷ و بالاتر)

همین الآن عضو شوید!

از آخرین اخبار ما مطلع شوید

جدید ترین اخبار در حوزه ی ورود آستان قدس رضوی به حمایت از فناوران و طرح های دانش بنیان را ازاین طریق دنبال کنید.