ویدئو

جدیدترین ویدئو درخصوص فعالیت‌ها و اقدامات شرکت صنایع پیشرفته رضوی در راستای حمایت از فناوران و طرح‌های دانش‌بنیانی را در این صفحه دنبال کنید

معرفی شرکت صنایع پیشرفته رضوی و فعالیت ها

گوشه ای از عمل برونکوسکوپی معده در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران با تجهیزات ساخت شرکت فن آوری نوین سلامت اردیبهشت

گزارش صدا و سیمای استان فارس از شرکت فن آوری نوین سلامت اردیبهشت

هفتمین پیش رویداد از رویداد فناوری‌های حوزه سلامت و درمان(دعوت)

وبینار سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه سلامت

عبور شرکت های نوپا از دره مرگ

آشنایی با حمایت های تولیدی و پژوهشی ستاد توسعه زیست فناوری و پزشکی دقیق

ششمین پیش رویداد از رویداد فناوری‌های حوزه سلامت و درمان(دعوت)

آغاز رسمی رویداد فناوری‌های سلامت و درمان؛ دومین رویداد از سلسله رویدادهای دعوت

معرفی فرصت های کارآفرینی در سلامت (از خلاقیت تا واقعیت)

دعوت به رویداد «دعوت»

دومین پیش رویداد مجازی از رویداد فناوری‌های حوزه سلامت و درمان

حضور در برنامه فناورانه ؛ تلویزیون اینترنتی شمس

نخستین رویداد از سلسله رویدادهای «دعوت»؛ رویداد عمران و مصالح نوین ساختمانی

پیام پایان سال؛ تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی

INOTEX

آغاز نهضت دانش‌بنیانی در مدارس خراسان رضوی به همت شرکت صنایع پیشرفته رضوی

نشست هم اندیشی قضات ویژه صنعت با فناوران و اعضای شرکت های دانش بنیان

نقش تشکل ها در اقتصاد

نشست هم اندیشی مدیران شرکت های دانش بنیان با مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی

کسب مجوز دانش بنیانی در حوزه تجاری سازی فناوری و نوآوری

سومین گردهمایی شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی

اولین گردهمایی شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی

دومین گردهمایی شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی

گفت و گو تلویزیونی برنامه در انتهای الوند

موشن گرافی معرفی شرکت صنایع پیشرفته

کمیسیون تجاری سازی شرکت های دانش بنیان

معرفی اجمالی شرکت صنایع پیشرفته رضوی

سیاست های ورود

فرآیند مشارکت و سرمایه گذاری

فرآیند حقوقی مشارکت

فرایند تصویب طرح