Skip to content

مشارکت ها

تاکنون ۱۶ طرح در حوزه الکترونیک، ۴۰ طرح در حوزه تجهیزات پزشکی، ۳۳ طرح در حوزه تجهیزات صنعتی پیشرفته و ۲۲ طرح در حوزه مواد پیشرفته انجام شده است.

همین الآن عضو شوید!

از آخرین اخبار ما مطلع شوید

جدید ترین اخبار در حوزه ی ورود آستان قدس رضوی به حمایت از فناوران و طرح های دانش بنیان را ازاین طریق دنبال کنید.