Skip to content

اعطای مجوز دانش بنیان در حوزه تجاری‌سازی به شرکت صنایع پیشرفته رضوی

شرکت صنایع پیشرفته رضوی به عنوان یکی از شرکت های مجموعه بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس، موفق به دریافت مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پیشرفته رضوی، طبق این مجوز شرکت صنایع پیشرفته می تواند به مدت دو سال از تسهیلات «قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات» استفاده کند و پس از آن، مجدد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مجوز اعطایی به این شرکت از نوع تولیدی نوع ۲ و در حوزه تجاری سازی است که شامل حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوی و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد شد و امکان استفاده از تسهیلات کم بهره و بسترسازی برای توسعه بازار را فراهم خواهد کرد.
کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، زیر نظر معاون علمی رئیس جمهور فعالیت می کند و نمایندگانی از وزارتخانه های علوم، بهداشت، صمت، دفاع، جهاد کشاورزی در آن حضور دارند. در حال حاضر ۶۰۳۰ شرکت در کشور مجوز دانش بنیان دریافت کرده اند که ۴۴۹ شرکت مجوز دانش بنیان نوپا نوع یک، ۱۵۷۴ شرکت مجوز دانش بنیان نوپا نوع دو، ۶۵۵ شرکت مجوز دانش بنیان تولیدی نوع یک، و ۳۲۷۶ شرکت دارای مجوز دانش بنیان نوع دو هستند که شرکت پیشرفته رضوی نیز در جمع شرکت شرکت های دانش بنیان نوع دو قرار گرفته است.

شرکت صنایع پیشرفته رضوی که با هدف توسعه و تقویت رویکرد دانش بنیان و حمایت از فناوران مبتکر و جامعه نخبگانی در مجموعه آستان قدس رضوی تاسیس شده است، در حوزه هایی تجهیزات پزشکی پیشرفته، تجهیزات صنعتی پیشرفته، الکترونیک پیشرفته و مواد پیشرفته فعالیت دارد که حمایت از شرکت های دانش بنیان را در عین عدم تصدی گری یکی از سیاست های اصلی و راهبردی خود می داند. این شرکت اکنون با کسب مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بستر مناسب تری را برای توسعه برنامه های خود خواهد داشت و می تواند برای تحقق برنامه های آستان قدس رضوی در حوزه دانش بنیان، بیش از پیش اثرگذاری داشته باشد.

اشتراک گذاری: