Skip to content

توسعه پروژه‌های مشترک آستان قدس و پارک علم‌وفناوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

با رویکرد توسعه همکاری‌های مشترک برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور خراسان رضوی، مدیران شرکت صنایع پیشرفته رضوی و پارک علم و فناوری خراسان با یکدیگر دیدار کردند.مدیرعامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی در گفت‌وگو با آستان نیوز اظهار کرد: همکاری این دو مجموعه از گذشته شکل گرفته و با قوت ادامه خواهد داشت. برنامه‌های مختلفی پیشنهاد شده که پس از توافق طرفین عملیاتی خواهد شد.احسان سابقی‌نیا گفت: سال گذشته همکاری خوبی میان شرکت صنایع پیشرفته رضوی و پارک علم و فناوری خراسان صورت گرفت که از جمله آن می‌توان به مشارکت در برگزاری دومین رویداد دعوت با محوریت سلامت و درمان، مشارکت در برپایی جلسات دورهمی اعضای زیست بوم استان و ارزیابی کارگزاران پارک اشاره کرد.

او ادامه داد: با توجه به این‌که شرکت صنایع پیشرفته رضوی، ریاست کمیسیون تجاری‌سازی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان را بر عهده دارد، همکاری و هم افزایی دو مجموعه در حوزه حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خراسان رضوی، اتفاقات امیدبخشی را به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در فناوری‌های پیشرفته را ماموریت اصلی این مجموعه دانست و خاطرنشان کرد: در راستای اولویت‌های اساسی کشور و زنجیره ارزش در آستان قدس رضوی، آمادگی داریم سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را در پروژه‌های نوآورِ شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان انجام دهیم.رئیس پارک علم و فناوری نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم اجرای پروژه‌های منطبق بر زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان تصریح کرد: در این میان شرکت صنایع پیشرفته رضوی به عنوان درگاهی برای ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت های اقتصادی آستان قدس رضوی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه این زیست‌بوم ایفا کند.دکتر علی اسماعیلی گفت: برای توانمندسازی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان، برنامه‌های متعددی درنظر گرفته شده است که در اجرای آن می‌توان از توان و مشارکت صنایع پیشرفته رضوی بهره برد.

اشتراک گذاری: