Skip to content

اعطای مجوز دانش بنیان در حوزه تجاری‌سازی به شرکت صنایع پیشرفته رضوی

اعطای مجوز دانش بنیان در حوزه تجاری‌سازی به شرکت صنایع پیشرفته رضوی

 

شرکت صنایع پیشرفته رضوی به عنوان یکی از شرکت های مجموعه بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس، موفق به دریافت مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پیشرفته رضوی، طبق این مجوز شرکت صنایع پیشرفته می تواند به مدت دو سال از تسهیلات «قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات» استفاده کند و پس از آن، مجدد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مجوز اعطایی به این شرکت از نوع تولیدی نوع 2 و در حوزه تجاری سازی است که شامل حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوی و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد شد و امکان استفاده از تسهیلات کم بهره و بسترسازی برای توسعه بازار را فراهم خواهد کرد.
کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، زیر نظر معاون علمی رئیس جمهور فعالیت می کند و نمایندگانی از وزارتخانه های علوم، بهداشت، صمت، دفاع، جهاد کشاورزی در آن حضور دارند. در حال حاضر 6030 شرکت در کشور مجوز دانش بنیان دریافت کرده اند که 449 شرکت مجوز دانش بنیان نوپا نوع یک، 1574 شرکت مجوز دانش بنیان نوپا نوع دو، 655 شرکت مجوز دانش بنیان تولیدی نوع یک، و 3276 شرکت دارای مجوز دانش بنیان نوع دو هستند که شرکت پیشرفته رضوی نیز در جمع شرکت شرکت های دانش بنیان نوع دو قرار گرفته است.

شرکت صنایع پیشرفته رضوی که با هدف توسعه و تقویت رویکرد دانش بنیان و حمایت از فناوران مبتکر و جامعه نخبگانی در مجموعه آستان قدس رضوی تاسیس شده است، در حوزه هایی تجهیزات پزشکی پیشرفته، تجهیزات صنعتی پیشرفته، الکترونیک پیشرفته و مواد پیشرفته فعالیت دارد که حمایت از شرکت های دانش بنیان را در عین عدم تصدی گری یکی از سیاست های اصلی و راهبردی خود می داند. این شرکت اکنون با کسب مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بستر مناسب تری را برای توسعه برنامه های خود خواهد داشت و می تواند برای تحقق برنامه های آستان قدس رضوی در حوزه دانش بنیان، بیش از پیش اثرگذاری داشته باشد.

 

چگونه طرح فناورانه خود را به شرکت صنایع پیشرفته رضوی ارائه دهیم؟

شرکت صنایع پیشرفته رضوی در آسان‌سازی فرایند تولید، حامی شما فناور دانشمند است. طرح‌های خود را از این طریق برای ما ارسال کنید.