Skip to content

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه تولید هوشمند

علم، فناوری و نوآوری را میتوان یکی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و محور توسعه و بالندگی در کشور دانست. همانگونه که در گفتمـانسیاسـتی سالهای اخیر کشور نیز بسیار بر آن تأکید شده است، مهیا ساختن زمینه لازم برای توسعه فناوری و نوآوری و حرکت به سمت نفوذ آن در بخـش‌های مختلف اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرا باید به آن توجه داشت.

فایل کامل مقاله:

تولید هوشمند- استارتاپ

چگونه طرح فناورانه خود را به شرکت صنایع پیشرفته رضوی ارائه دهیم؟

شرکت صنایع پیشرفته رضوی در آسان‌سازی فرایند تولید، حامی شما فناور دانشمند است. طرح‌های خود را از این طریق برای ما ارسال کنید.