Skip to content

عضویت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

عضویت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
بانک‌ها و موسسات تأمين کننده منابع مالی طرح‌ها در فرآيند پرداخت تسهيلات، به منظور اطمينان از صحت برآوردها و بررسی‌های اقتصادی، فنی، مالی و اقتصادی بودن طرح‌های متقاضيان نيازمند انجام مطالعات اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار می باشد.
با توجه به همين نياز، قانون تسهيل اعطای تسهيلات بانکی و کاهش هزينه های طرح و تسريع در اجرای طرح‌های توليدی و افزايش منابع مالی و کارایی بانک‌ها به تاريخ 1386/05/04 توسط مجلس شورای اسلامی تصويب و ابلاغ شد. بر اساس ماده 5 اين قانون، دولت مکلف شد با ايجاد نهادهای جديد از جمله گروه‌های مشاور مالی و سرمايه گذاری غير دولتی، زمينه تسهيل و تسريع اعطای تسهيلات را فراهم آورد. پس از ابلاغ مصوبه مجلس توسط رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (1386/05/30)، تصميم مبنی بر تشکيل کانون مشاوران اعتباری و سرمايه گذاری بانکی به منظور ايجاد يک نظام حرفه ای مبتنی بر عدالت و تقوای حرفه‌ای، در عين رعايت استقلال فنی و ارتقای تکنولوژی در امر مشاوره سرمايه گذاری گرديد.
کانون موسسه غير تجاري، غير انتفاعي، غير دولتي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است که به استناد ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي توليد و افزايش منابع مالي و کار آئي بانکها مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی و به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين اساسنامه از تاريخ 24/11/1386 تشکيل شده است.
اهداف کانون
  • توسعه خدمات مشاوره اي به منظور تسريع و تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي (اعم از كالا و خدمات)
  • ايجاد تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي داخلي و بين‌المللي به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمايه‌گذاري
  • افزايش دانش تخصصي مشاوران و آموزش مداوم آنان
  • صيانت از حرفه و تخصص مشاوران
اعضای کانون
اعضای کانون،كليه اشخاص حقوقي داراي سوابق حرفه اي و تخصصي روشن در حوزه مشاوره اعتباری و سرمايه‌گذاري ‌اند که صلاحيت آنان از سوي كانون براساس آيين‌نامه‌ي تاييد و تشخيص صلاحيت، مورد تاييد قرار مي‌گيرد.
نحوه پذیرش و عضویت در کانون
براساس ماده 36 اساسنامه، تائيد صلاحيت مشاوران سرمايه گذاري به عهده کانون مي‌باشد. متقاضیان پذیرش درکانون باید نسبت به انطباق شرايط خود با دستورالعمل هاي کانون و عضويت در آن اقدام نمايند.
  • متقاضی باید داراي سازمان، تشکیلات، نیروي انسانی فنی، اداري و مالی طبق آیین نامه و ضوابط تعیین شده توسط شوراي عالی باشد.
  • متقاضي باید رعایت مفاد اساسنامه، ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي و ساير مقررات کانون را در هر زمان تعهد و تقبل نمايد.
  • متقاضي پرداخت به موقع حق پذيرش، حق عضويت ، درصدي از حق الزحمه مشاوره و ساير پرداخت‌هايي را که طبق اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي کانون تعيين و مقرر شده است، باید تعهد و تقبل نمايد.
  • متقاضي اعلام هر گونه تغيير در اساسنامه‌ خود و اطلاعات مورد نياز کانون براي حصول اطمينان از پايبندي عضو به ضوابط را طبق مقررات تعهد کند و در اختيار کانون قرار دهد.
شرکت صنایع پیشرفته رضوی موفق به دریافت رتبه “ج-3” خدمات مجاز “رسته مطالعات امکان‌سنجی” با مجوز فعالیت در پروژه‌های متعارف تا سقف سرمایه‌گذاری 500 میلیارد ریال در هر طرح در گرایش‌های تخصصی “مصنوعات صنعتی، برقی، الکترونیکی، ابزار دقیق، ماشین سازی” و  “خدمات” گردیده است.