توسعه بازار محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان شرق کشور

کمیسیون تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی به ریاست شرکت صنایع پیشرفته رضوی با همکاری زیست بوم فن آوری و نوآوری شرق کشور ( پارک علم و فناوری استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی،خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان ) در نظر دارد تا با معرفی شرکت های دانش بنیان توانمند به صنایع بزرگ کشور گامی در توسعه بازار محصولات فناورانه بردارد. در همین راستا مدیرعامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی گفت: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز تولید ملی که رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته همواره بر آن تاکید کرده‌اند، از جمله محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
احسان سابقی‌نیا اظهار کرد: استفاده صنایع بزرگ و دولتی از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، موضوع دیگری است که در اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده و درصدد هستیم با همکاری نهادهای مربوطه به سهم خود گامی در راستای تحقق آن برداریم. ایشان خاطرنشان کردند: اگرچه شرکت‌های دولتی و خصوصی نسبت به استفاده از محصولات دانش‌بنیان داخلی علاقه‌مند هستند، اما شناسایی شرکت‌های توانمند و محصولات آن‌ها، موضوعی است که باعث شده تولیدات مذکور آن طور که باید تجاری‌سازی نشوند.
احسان سابقی نیا ایجاد یک بانک اطلاعاتی از شرکت‌های فناور، محصولات و ظرفیت‌ها را یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: این بانک در نهایت به صنایع بزرگ چه در داخل آستان قدس رضوی و چه خارج از آن معرفی خواهد شد.