Skip to content
مبدل حرارتی
۱۴۰۰-۰۱-۲۵

مشارکت در تولید مبدّل حرارتی

توضیحات مشارکت

کاربردها:

  • صنایع غذایی، صنایع نفت و گاز، ساختمان
  • نقش بسیار مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب
  • ارزش بازار ۷۰۰۰ میلیارد تومانی
  • بومی‌سازی دانش طراحی و تولید مبدّل‌های نسل جدید

اهداف مشارکت

ویژگی های کلیدی

مشتریان بالقوه