ورود آستان قدس به عرصه سرمایه‌گذاری خطرپذیر!

فیلم l ورود آستان قدس به عرصه سرمایه‌گذاری خطرپذیر!

💡 شرکت صنایع پیشرفته رضوی آستان قدس با چه ساز و کاری به حوزه حمایت از نخبگان علم و فناوری ورود کرده است؟ دکتر بهنام تقدسی مدیرعامل موسسه صنایع پیشرفته رضوی پاسخ می‌دهد.

⏯ برشی از برنامه‌ فناورانه

 

در شمس‌ تی‌وی برنامه‌های زیادی برای شما خواهیم داشت: @shamstv_ir