بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه کشاورزی

در سال‌های اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی شرکت‌های نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکت‌های نوپا در کشور، زمینه ایجاد اشتغال و به ظهور رسیدن ایده‌های نوآورانه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم گردیده است .هم اکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشد می‌باشد و از نوپایی خارج شده است، نیازمند متنوع سازی و تمرکز بیشتر بر حوزه‌های جدید می‌باشد.

فایل کامل مقاله:

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه کشاورزی