Skip to content

فناوری‌های حوزه
سلامت و درمان

تجهیزات تشخیصی، درمانی و پایشی، قطعات مصرفی، تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی، پزشکی از راه‌دور، نرم‌افزارها و کیت‌های تشخیصی هوشمند

واحد فناوری‌های حوزه سلامت و درمان

واحد فناوری‌های حوزه سلامت و درمان حامی و مشارکت‌کننده در خودکفایی ایران برای تأمین تجهیزات پزشکی مدرن روز دنیا

سلامت (روحی، روانی و جسمی) نقش محوری در توسعه پایدار جامعه دارد. از طرف دیگر با درنظر گرفتن ابر روندهای جهانی مانند توسعه شهر نشینی، سالخورده شدن جمعیت و تغییرات آب و هوایی می‌توان به اهمیت حوزه سلامت بیش از پیش پی برد. در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری نیز ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی هدف‌گذاری شده است. نقشه جامع علمی کشور نیز به عنوان یک سند بالادستی که اولویت‌های حوزه علم و فناوری را مشخص کرده است در حوزه سلامت اولویت‌های الف را به مباحث سیاست گذاری و اولویت های ب را به بخش‌های داروهای جدید و نوترکیب، مدیریت اطلاعات و دانش سلامت، طب سنتی، تجهیزات پزشکی، سلولی و مولکولی، ژن درمانی، فرآورده‌های زیستی و فناوری تغذیه اختصاص داده است.
واحد فناوری‌های حوزه سلامت و درمان
فناوری‌های حوزه سلامت و درمان

شرکت دانش بنیان صنایع پیشرفته رضوی به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر با درک اهمیت و اولویت این حوزه و با تحلیل صنایع مرتبط و درنظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و مالی، یکی از واحدهای کسب و کار استراتژیک خود را تجهیزات پزشکی انتخاب کرده است.

از طرفی، با توجه به اینکه سهام شرکت صنایع پیشرفته رضوی ۱۰۰ % متعلق به آستان قدس رضوی می‌باشد و گروه سلامت آستان قدس رضوی متشکل از شرکت‌های ذیل، بخش‌های مختلف زنجیره ارزش حوزه سلامت را پوشش می‌دهند، فلذا به عنوان یکی از اولویت‌های موضوعی شرکت صنایع پیشرفته رضوی جهت سرمایه‌گذاری، اولویت‌های مجموعه سلامت آستان قدس رضوی می‌باشد.

مشارکت‌های تحقق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یافته

ست‌های آندوسکوپی انعطاف پذیر

تولید ست‌های آندوسکوپی انعطاف پذیر

شرکت فن آور: فن آوری نوین سلامت اردیبهشت

مشارکت در تولید کیت‌های مولکولی

کیت‌های مولکولی

شرکت فن آور:پارس سیمرغ دارو دماوند (سیمبیولب)