Skip to content

درباره ما

تیم شرکت صنایع پیشرفته رضوی در تکاپوی شناخت و تحلیل فناوری‌های رو به رشد و برنامه‌ریزی برای انتقال دانش و کاربرد این فناوری‌ها و تجاری‌سازی آن‌هاست.

شرکت صنایع پیشرفته رضوی از شرکت‌های تابعه بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی است که در دسته کسب و کارهای نوین این مجموعه، با هدف بهره‌ورسازی موقوفات آستان قدس رضوی فعالیت می‌کند. جذب سرمایه یا مشارکت با سایر شرکت ها؛ در احداث خطوط تولید، تجاری سازی و فروش تجهیزات پیشرفته، فناوری‌های نوین و نوظهور در حوزه های تجهیزات الکترونیکی پیشرفته، تجهیزات پزشکی، ماشین آلات صنعتی پیشرفته، تجهیزات ارتباطی پیشرفته و هم چنین مواد پیشرفته است رسالت و ماموریت اصلی این شرکت است.

اعضا هیئت مدیره

دکتر عادل پیغامی

۱۴۰۱ تاکنون

دکتر هادی نیل فروشان

۱۴۰۱ تاکنون

دکتر مهدی کشمیری
دکتر مهدی کشمیری

۱۴۰۱ تاکنون

دکتر مجتبی بهنام تقدسی

۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

دکتر علی مهدوی پور

۱۴۰۱ – ۱۳۹۸

دکتر ابراهیم دانشی فر
دکتر ابراهیم دانشی فر

۱۴۰۱ – ۱۳۹۸

مرتضی فیروزآبادی
دکتر مرتضی فیروزآبادی

۱۴۰۰

دکتر علیرضا موحدیان

۱۴۰۰ – ۱۳۹۸

مدیران ارشد

احسان سابقی‌نیا

سرپرست

رضا کامرانی‌فرد

معاون مالی و پشتیبانی

دکتر محمد مزیدی

معاون تجهیزات پزشکی و الکترونیک پیشرفته

دکتر مسعود ملّایی

معاون اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی و مواد پیشرفته

مهندس سجاد ثابت
مهندس سجاد ثابت

معاون تجهیزات صنعتی پیشرفته

گواهینامه‌ها

همکاران