Skip to content

فرم و فرآیند سرمایه‌گذاری

رصد فعال، ارزیابی دقیق، ارزش‌گذاری منصفانه، سرمایه‌گذاری توانمندساز و خروج موفق

فرآیند سرمایه‌گذاری
در شرکت صنایع پیشرفته رضوی
شامل پنج مرحله می‌باشد

شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

در این مرحله، فناروان از طریق کانال‌های مرتبط با شرکت ارتباط گرفته و مشخصات طرح خود را ارسال می‌کنند و یا اینکه از طریق رصد تیم‌های تخصصی شرکت و براساس اولویت‌های راهبردی مصوب، شناسایی می‌گردد.

تحلیل و ارزیابی

در این مرحله، تیم تخصصی شرکت فعال شده و عوامل مؤثر در موفقیت طرح‌ را شناسایی می‌کند. این تحلیل شامل معیارهای مالی و عملکردی است و در نهایت، تصمیمی جهت سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در هر پروژه اتخاذ می‌شود. در این مرحله، سطح تکنولوژی طرح، تحقیقات بازار، ارزیابی ریسک و پتانسیل سود و شرایط قانونی و مجوزی با اهمیت می‌باشد.

ارزش‌گذاری

برای شروع سرمایه‌گذاری و مشارکت با فناور می بایست دارایی‌های مشهود و نامشهود فناور ارزش‌گذاری گردد. ارزش‌گذاری در فرآیند سرمایه‌گذاری به‌معنی تعیین ارزش و قیمت مناسب برای دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها است. در این مرحله با استفاده از روش‌های متنوع و به روز ارزش‌گذاری منصفانه صورت می‌گیرد.

سرمایه گذاری و پایش

پس از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه گذاری در یک پروژه، فعالیت‌های اجرایی با استفاده از تیم فنی و حقوقی متخصص، در شرکت صنایع پیشرفته رضوی آغاز می‌گردد. اجرای موفق پروژه، نظارت منظم و به روز بر آن در این مرحله و در طول دوره سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

خروج از مشارکت

در نهایت، هدف هر سرمایه‌گذاری در سرمایه گذاری خطرپذیر، حصول بازدهی بالا و خروج سرمایه است. در این مرحله، شرکت به بررسی روش‌های خروجی احتمالی از پروژه و فروش سهام یا دارایی‌های مربوطه می‌پردازد.

شرکت صنایع پیشرفته رضوی، به عنوان یک شرکت سرمایه گذار خطرپذیر، ضمن برخورداری از تیمی حرفه‌ای با استفاده از فرآیندهای به روز و با بهره‌ وری بالا عمل می‌کند.

فناور محترم، خواهشمند است جهت بررسی اولیه درخواست خود اطلاعات زیر را تکمیل و ارسال نمایید.
مشخصات هویتی
محصولات / خدمات
سایر