Skip to content

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه تولید هوشمند

علم، فناوری و نوآوری را میتوان یکی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و محور توسعه و بالندگی در کشور دانست. همانگونه که در گفتمـانسیاسـتی سالهای اخیر کشور نیز بسیار بر آن تأکید شده است، مهیا ساختن زمینه لازم برای توسعه فناوری و نوآوری و حرکت به سمت نفوذ آن در بخـش‌های مختلف اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرا باید به آن توجه داشت.

فایل کامل مقاله:

تولید هوشمند- استارتاپ

اشتراک گذاری: