Skip to content

انعقاد قرارداد تولید باتری‌های پیشرفته بین آستان قدس رضوی و بخش خصوصی

با هدف توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و پشتیبانی از شرکت‌های تولیدی، قرارداد تولید باتری‌های پیشرفته بین شرکت صنایع پیشرفته رضوی به عنوان نماینده آستان قدس رضوی و شرکت پارت لاستیک به امضاء رسید.

 

چگونه طرح فناورانه خود را به شرکت صنایع پیشرفته رضوی ارائه دهیم؟

شرکت صنایع پیشرفته رضوی در آسان‌سازی فرایند تولید، حامی شما فناور دانشمند است. طرح‌های خود را از این طریق برای ما ارسال کنید.