Skip to content

دورهمی فصلی همکاران در صنایع پیشرفته رضوی

در این دورهمی فصلی، ضمن گفتگوی صمیمانه مدیرعامل مجموعه با کارکنان، از همکاران حاضر در موکب امام رضا(ع) در ایام پایانی ماه صفر و همچنین همکاران فعال در فرایند استقرار مدل مدیریتی تعالی و پیشرفت سازمانی تقدیر به عمل آمد. در پایان نیز جشن مختصری به مناسبت زادروز همکاران در دو ماه اخیر، برگزار شد.

      

اشتراک گذاری: