شرکت صنایع پیشرفته رضوی پیشتازنده فناوری‌های نوین و نوظهور

توسعه تولید محصولات دانش بنیان، از طریق استفاده از ابزارهای مالی، اقتصادی وحقوقی، تدوین فرآیندهای ارزش‌گذاری دارایی‌های مشهود و نامشهود، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای برندینگ و توسعه بازار شرکت‌های مورد مشارکت در ساختار شرکت هدف اصلی سرمایه‌گذاری این شرکت است.

گالری عکس ها

اخبار

از شرکت‌های فناورانه و دانش‌بنیان با هدف تولید، تجاری‌سازی و فروش تجهیزات پیشرفته، فناوری‌های نوین و نوظهور حمایت می‌گردد.