بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت آپ در حوزه مدیریت آب و خشکسالی

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت آپ در حوزه مدیریت آب و خشکسالی

از چالش‌های اصلی در حوزه مدیریت آب و خشکسالی، محدود بودن منابع آب شیرین و ضررهای محیط زیستی بالای راهکارهای موجود برای تامین آب مانند آب شیرین‌کن‌های صنعتی و عدم دسترسی به آب سالم و تصفیه شده لوله‌کشی در بسیاری از مناطق محروم به دلایلی مانند عدم وجود زیرساخت، هزینه بالای حق اشتراک، بلایای طبیعی و.. است؛ شرکت‌های استارت‌آپی برای حل این مسائل راهبردی راهکارهایی را مطرح می‌کنند که در متن کامل مقاله قابل مشاهده است.

فایل کامل مقاله:

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت آپ در حوزه مدیریت آب و خشکسالی

 

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه کشاورزی

در سال‌های اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی شرکت‌های نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکت‌های نوپا در کشور، زمینه ایجاد اشتغال و به ظهور رسیدن ایده‌های نوآورانه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم گردیده است .هم اکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشد می‌باشد و از نوپایی خارج شده است، نیازمند متنوع سازی و تمرکز بیشتر بر حوزه‌های جدید می‌باشد.

فایل کامل مقاله:

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه کشاورزی

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه تولید هوشمند

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه تولید هوشمند

علم، فناوری و نوآوری را میتوان یکی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و محور توسعه و بالندگی در کشور دانست. همانگونه که در گفتمـانسیاسـتی سالهای اخیر کشور نیز بسیار بر آن تأکید شده است، مهیا ساختن زمینه لازم برای توسعه فناوری و نوآوری و حرکت به سمت نفوذ آن در بخـش‌های مختلف اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرا باید به آن توجه داشت.

فایل کامل مقاله:

تولید هوشمند- استارتاپ

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه ورزش و سلامت جسمانی

در دهه‌های اخیر با توجه به تحولات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و مصـرف‌گرایی و افزایش نفوذ و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زندگی بشر با چالش‌ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـیط زیست اسـت.

پدیده‌هایی مانند چاقی و پیری جامعه، کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهه‌های اخیـر به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شده‌اند که آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند . با این وجود ایـن چالشهـا در نـوع خود پـارادایم جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت‌ها و الگوهای نوین کسب وکار می‌باشد.

فایل کامل مقاله:

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه ورزش و سلامت جسمانی

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه مدیریت پسماند

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه مدیریت پسماند

در دهه‌های اخیر با توجه به تحولاتمختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و میزان مصـرف‌گرایی و افزایش نفوذ و بهره‌گیری از فناوری‌هاینوین، زندگی بشر با چالش‌ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محیط زیسـت مواجـه شـده است.
پدیده‌هایی
مانند چاقی و پیری جامعه،کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهه‌های اخیـر به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شده‌اند که آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. با این وجود ایـن چالش‌هـا در نـوود پـارادایم جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت‌ها و الگوهای نوین کسب وکار می‌باشد.

با گسترش شرکت‌های نوپا و اکوسیستم‌های استارتآپی در سال‌های اخیر، علاوه بـر توجـه بـه حوزه‌هـاییکـه بازگشـت سـریع اقتصادی داشته‌اند و با مدل‌های کسب وکار جدید توانسته‌اند خدمات و ارزش‌های جدیدی را با بهره‌وری بالاتر و با قیمـت پـایین‌تر بـه مشـتریان عرضه کنند، روند روبه‌رشدی از استارت آپ‌هایی دیده می‌شود که با تمرکز بر حل مسائل و چالش‌های کلیـدی زنـدگی امـروزی، عـلاوه بـر ارایـه راه‌حل‌های خلاقانه مبتنی بر مدل‌های کسب وکار جدید، به حل این مسائل و چالش‌ها کمک‌های بزرگی کرده‌اند…

فایل کامل مقاله:

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه مدیریت پسماند