عضویت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

گواهینامه عضویت و رتبه‌بندی در کانون مشاوران بانکی

عضویت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

بانک‌ها و موسسات تأمین کننده منابع مالی طرح‌ها در فرآیند پرداخت تسهیلات، به منظور اطمینان از صحت برآوردها و بررسی‌های اقتصادی، فنی، مالی و اقتصادی بودن طرح‌های متقاضیان نیازمند انجام مطالعات اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار می باشد.

با توجه به همین نیاز، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها به تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد. بر اساس ماده ۵ این قانون، دولت مکلف شد با ایجاد نهادهای جدید از جمله گروه‌های مشاور مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات را فراهم آورد. پس از ابلاغ مصوبه مجلس توسط رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۶/۰۵/۳۰)، تصمیم مبنی بر تشکیل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به منظور ایجاد یک نظام حرفه ای مبتنی بر عدالت و تقوای حرفه‌ای، در عین رعایت استقلال فنی و ارتقای تکنولوژی در امر مشاوره سرمایه گذاری گردید.

کانون موسسه غیر تجاری، غیر انتفاعی، غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای تولید و افزایش منابع مالی و کار آئی بانکها مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این اساسنامه از تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ تشکیل شده است.

اهداف کانون

  • توسعه خدمات مشاوره ای به منظور تسریع و تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا و خدمات)
  • ایجاد تعامل با سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمایه‌گذاری
  • افزایش دانش تخصصی مشاوران و آموزش مداوم آنان
  • صیانت از حرفه و تخصص مشاوران

اعضای کانون

اعضای کانون،کلیه اشخاص حقوقی دارای سوابق حرفه ای و تخصصی روشن در حوزه مشاوره اعتباری و سرمایه‌گذاری ‌اند که صلاحیت آنان از سوی کانون براساس آیین‌نامه‌ی تایید و تشخیص صلاحیت، مورد تایید قرار می‌گیرد.

نحوه پذیرش و عضویت در کانون

براساس ماده ۳۶ اساسنامه، تائید صلاحیت مشاوران سرمایه گذاری به عهده کانون می‌باشد. متقاضیان پذیرش درکانون باید نسبت به انطباق شرایط خود با دستورالعمل های کانون و عضویت در آن اقدام نمایند.

  • متقاضی باید دارای سازمان، تشکیلات، نیروی انسانی فنی، اداری و مالی طبق آیین نامه و ضوابط تعیین شده توسط شورای عالی باشد.
  • متقاضی باید رعایت مفاد اساسنامه، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی و سایر مقررات کانون را در هر زمان تعهد و تقبل نماید.
  • متقاضی پرداخت به موقع حق پذیرش، حق عضویت ، درصدی از حق الزحمه مشاوره و سایر پرداخت‌هایی را که طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های کانون تعیین و مقرر شده است، باید تعهد و تقبل نماید.
  • متقاضی اعلام هر گونه تغییر در اساسنامه‌ خود و اطلاعات مورد نیاز کانون برای حصول اطمینان از پایبندی عضو به ضوابط را طبق مقررات تعهد کند و در اختیار کانون قرار دهد.

 

شرکت صنایع پیشرفته رضوی موفق به دریافت رتبه “ج-۳” خدمات مجاز “رسته مطالعات امکان‌سنجی” با مجوز فعالیت در پروژه‌های متعارف تا سقف سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال در هر طرح در گرایش‌های تخصصی “مصنوعات صنعتی، برقی، الکترونیکی، ابزار دقیق، ماشین سازی” و  “خدمات” گردیده است.