کمیسیون تجاری‌سازی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان

تبیین‌گر، تسهیل‌گر و جریان‌ساز

کمیسیون تجاری‌سازی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تاسیس و با هدف گسترش بازار محصولات دانایی محور، درگاه تجاری‌سازی فناوری را به جامعه علمی، فناوری و صنعتگران کشور عرضه می‌دارد. ایجاد بستری مناسب جهت تحقق زنجیره کامل از ایده تا محصول در خدمت محققین، دانشجویان، دانشمندان، مخترعان، نخبگان، مبتکران، صنعتگران و سرمایه‌گذاران از  اهداف این کمیسیون  می‌باشد.

ماموریت کمیسیون تجاری‌سازی تبیین، تسهیل‌گری و جریان‌سازی در حوزه‌های هشتگانه تجاری‌سازی معرفی شده توسط معاونت علمی ریاست جمهوری که شامل خدمات زیر می‌باشد:

  • ارزیابی
  • حقوقی و مالکیت فکری
  • تبادل فناوری
  • توسعه بازار
  • مالی و سرمایه‌گذاری
  • مدیریت فناوری و کسب و کار
  • شتابدهی و توسعه گری نواحی نوآوری
  • سیاست گذاری

اخبار و رویدادها

برخی از مصوبات

اعضای هیئت رئیسه

مجتبی بهنام تقدسی

رئیس کمیسیون تجاری‌سازی (شرکت صنایع پیشرفته رضوی)

مجتبی عباس‌زاده

نائب رئیس کمیسیون تجاری‌سازی (شرکت نیان الکترونیک)

آذر کیانی‌نژاد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تجاری‌سازی (شرکت سامانه ساز صنایع خراسان)

داوود احمدی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تجاری‌سازی (شتابدهنده ناوک)

علیرضا کامیار

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تجاری‌سازی (شرکت توسعه سامانه‌های رایانه سماتوس)

مهسا سیادت

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تجاری‌سازی (شرکت نیان الکترونیک)

علیرضا کامیارفر

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تجاری‌سازی (شرکت پایا صنعت آفتاب شرق)

انسیه سروش

دبیر کمیسیون تجاری‌سازی (شرکت صنایع پیشرفته رضوی)