Skip to content

بازدید نمایندگان هلال احمر سراسر کشور از شرکت صنایع پیشرفته رضوی

نمایندگان هلال احمر از استان‌های مختلف کشور در راستای آشنایی با اکوسیستم فناوری و کارآفرینی در شرکت صنایع پیشرفته رضوی حضور پیدا کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پیشرفته رضوی، در این نشست که با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت برگزار شد، نمایندگان هلال احمر به طرح موضوع در خصوص تشکیل باشگاه کارآفرینی در استان خود پرداختند.

به گفته نمایندگان حاضر در جلسه، مخاطب این باشگاه‌ها، جوانان هلال احمر و امدادگران و بانوان تحت پوشش کمیته امداد هستند تا در جهت ایجاد کسب و کار فناورانه و همچنین اشتغال‌زایی بانوان اقدامی موثر صورت گیرد.

در این نشست، شرکت صنایع پیشرفته رضوی، فعالیت‌ها و نحوه مشارکت با آن معرفی و همچنین نحوه تعامل و ارتباط با شرکت‌های بزرگ، توسعه بازار محصول، نحوه ارائه موثر فناوران و…تشریح شد.

این جلسه، با پرسش و پاسخ میان فناوران و مسئولین شرکت به پایان رسید.

اشتراک گذاری: