Skip to content

بازدید مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی از شرکت صنایع پیشرفته رضوی

مهدی تقوایی، مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی از شرکت صنایع پیشرفته رضوی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پیشرفته رضوی، مهدی تقوایی به همراه از شرکت صنایع پیشرفته رضوی بازدید و با طرح‌های اجرا شده و ظرفیت‌های شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های «های‌تک» آشنا شدند.
در این جلسه، تقوایی با اشاره به اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد مواد مورد نیاز در حوزه کشاورزی از طریق واردات تامین می‌شود، اظهار کرد: باید لیستی از میزان عرضه و تقاضا در حوزه محصولات مورد نیاز تهیه و در صورت امکان بومی‌سازی کنیم.
وی تصریح کرد: استان خراسان دارای معادن ارزشمندی است که باید بهره‌برداری لازم از این منابع صورت گیرد.

اشتراک گذاری: