Skip to content

برگزاری دومین جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال

دومین جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال نهادهای زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری به میزبانی آستان قدس رضوی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پیشرفته رضوی، در این جلسه نهادهای مختلف، ضمن بیان ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه خود در حوزه اقتصاد دیجیتال، حوزه‌های علاقمندی خود به منظور انجام کار مشترک بین نهادی در این حوزه را مطرح نمودند.

آستان قدس علاوه بر سایر نهادها که به بیان برنامه‌های اجرایی خود در حوزه مذکور پرداختند، چهار حوزه زائر، املاک، سلامت دیجیتال و کشاوزی هوشمند را به عنوان اولویت‌های خود در حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح کرد.

 

روابط عمومی شرکت صنایع پیشرفته

اشتراک گذاری: